Malumat-ı Diniye -5- - Şakir ALBAYRAK Eğitimci&Yazar

Malumat-ı Diniye -5-


SÜALLER
Tahâret nedir? Nereleri temiz tutmak lâzımdır? Bize tahâret-i şer’iyye için ne farz olmuştur?
________________
 TAHÂRET-İ ŞER’İYYE
Tahâret-i  şer’iyye ya’ni şer’an temizlik iki şeyden olur: Biri  hadesten tahâret, değeri necâsetten tahâret; bunların ikisi de namâzın şartlarındandır. Bunlar yapılmadıkça namâz olmaz.
Hades: Cünüb veya abdestsizlik demektir.
Hadesten tahâret:  Abdesti olmayan abdest almak, Cünüb olan gusl etmektir.
Bunlar su ile olur. Eğer su yok ise yâhud suyu kullanmağa kâdir değil ise abdest
ve gusle bedel teyemmüm etmektir.  Teyemmüm temiz toprak cinsinden bir şeyle olur.
Necâsetten tahâret:   Necis ta’bir olunan bir takım pisliklerden temizlenmek demektir ki  ileride îzâh olunacaktır.
Sular -  Tahâret içün kullanılacak sular iki türlüdür: Biri  “mâ-i mutlak”,
diğeri “ mâ-i mukayyed”.
Mâ-i mutlak: Bilcümle menba’ suları ya’ni yerden çıkan sular, deniz, nehir, kuyu, kar, yağmur suları gibi kendilerine bir şey karıştırılmamış olan sulardır.
Mâ-i mukayyed: Gül suyu, çiçek suyu, şekerli su, sirke ve meyve suyu ki nebattan çıkarılan yâhud içine başka bir şey karıştırılmış olan sulardır.
Abdest ve gusl yalnız “ma-i mutlak “ta’bir olunan sular ile olur. Sâirleriyle olmaz.
Necâseti temizlemek “ma-i mukayyed “in bulaşık veya yapışkan olmayanlarıyla da câizdir. Bir de abdest ve guslde vücuddan ayrılan su vardır ki buna “müsta’mel” denir. Bu “ma-i müsta’mel” her ne kadar temiz sayılır ise de abdest ve guslde bir daha kullanılmaz.
____________________
SÜALLER
Tahâret-i şer’iyye ne demektir? Kaç şeyden olur? Hades, hadesten tahâret ne demektir? Necâsedden tahâret ne demektir? Tahâredde kullanılan sular kaç türlüdür? Mâ-i mutlak, mâ-i mukayyed hangi sulardır?
Abdest ve gusl hangi sularla alınır? Mâ-i müsta’mel ne demektir?

9.sahife başı
Bu ordu ki  her evvelkinin dalağına bir renk urmuş,uracak .
Ey Hakimler haksız hüküm mülke bir top güllesinden yamandır.
Bu yüreği gaip eylemek  bir tabyadan daha  büyük ziyandır.
Sizin her bir hükmünüzle devlet adil yahut zalim olacak.
Her ne vakit mahkemeler vardır diye herkes hakkı tanırsa
zayıf  köylü ıssız  izbe  çatısını  bir istihkâm sanırsa 
O saatte haris düşman kadın gibi saçlarını yolacak .
_______oooOooo______

                                                       -2-
Hükümetin Masrafları, Vergileri
Ethem: Öyle dikkatle ne okuyorsun?
Edip: Bu günkü gazeteler hükümetin geçenlerde ettiği borçtan uzun uzadıya bahsediyorlar. Onları okuyorum.
Hükümet niçin borç ediyor?
Ethem__Ne yapsın? Varidatı masrafına yetmiyor. Açığını  kapamak için dışardan borç para almaya mecburdur. Çünkü  hükümetin masrafı pek çoktur.Eline her sene (30) milyon Lira geçiyor. Hâlbuki senede masrafı en azından (36) milyon lirayı buluyor 
_________________________________
Mesel: Mal canı kazanamaz, can malı kazanır.

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
01Tem

Malumat-ı Diniye -5-

01Tem
28Haz
27Haz
27Haz

Ma’lûmât-ı Diniye -2-