YKS Hazırlık Sürecindeki Motivasyonunuz Ne?

Gençlik yıllarımızın başında önümüzde koskoca bir soru işareti vardır.

PAYLAŞ
Ras Ajans - Rasajans

İyi bir gelecek ve kariyer hedefi için ne yapmalıyım? 
Birçoğumuz için iyi bir geleceğin ve kariyerin ilk basamağı üniversitedir. Üniversiteye hazırlık sürecinde ise geleceğimiz için en önemli temeli atarız. Peki bu süreçte yeterince motive miyiz? İşte tam da bu noktada bitest bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Hem öğrencinin kendi özel yaşamına 
dair içgörü kazanabilmesini sağlıyor hem de kariyerine yönelik 
fikir sahibi olmasını sağlıyor.
Günümüzde öğrencilerin yaşadığı belki de en büyük sorun motivasyon eksikliğidir. Motivasyon, bireyin hayalleri ve amaçlarına ulaşabilmek için kararlı ve mücadeleci bir tutumda olması olarak tanımlanabilir. Herkes için geçerli tek bir motivasyon kaynağı bulunmaz. Kimimiz motivasyonunu ailesi ve sevdiklerinden sağlarken kimimiz için bu kaynak bireysel başarı ya da ekonomik nedenler olabilir. İçinde büyüdüğümüz sosyal çevremiz ve buna bağlı olarak zaman içinde ortaya çıkan duygu ve düşüncelerimiz motivasyon kaynağımızı ve bu motivasyonun ne kadar güçlü olduğunu belirler.
Kişinin nelerden motivasyon sağladığını ya da aksine neden motive olamadığını bilebilmesi için kendini tanıması çok büyük önem arz eder. Her ne kadar kulağa basit bir şeymiş gibi gelse de kişinin tanımakta en çok zorlandığı kişi yine kendisidir. Fiziksel yapımıza uyum sağlayan beyin yapımız dolayısıyla her zaman karşımızdaki kişi ve olaylara odaklanırız. Bizim dışımızdakilerle ilgili düşünür ve fikir üretiriz. Oysa bu sırada kendimizi es geçeriz. Hatta bazen kendi hakkımızda bir yargıya varabilmek için dışarıdan bir göze ihtiyaç duyarız. Zihnimizin dışarı odaklı olmasından dolayı kendi karakterimizi tanıyabilmek oldukça zor bir iş haline gelir. Kişinin kendi hakkında bir yargı üretebilmesi hem yüksek efor isteyen hem de zaman gerektiren bir iştir. Çoğu zaman da bu yeteneği yaş aldıkça kazanırız. Doğal olarak kendini tanıma işi, yaşama yeni yeni atılmakta olan lise çağındaki bir genç için daha da zorlayıcıdır. Bu yaş grubundaki gençlerin motive olmakta zorlanması garipsenecek bir durum değildir.
Kişiliğinize Uygun Hedef Belirlemek Motivasyonunuzu Artırır
İyi bir gelecek ve kariyer hayali kuran öğrenci yeterince motive olmalıdır. Aynı zamanda bu motivasyonu üniversiteye hazırlanarak geçirdiği kısa sürede sağlamalıdır. Çevrenizde sizi yönlendirecek kişiler, belki de seçeceğiniz bölüm ile ilgili aile baskıları olacaktır. Ama kişiliğinize uygun mesleği biliyorsanız hedefiniz bellidir demektir. Ve hedefiniz belliyse sınava daha motive bir şekilde hazırlanırsınız. Çünkü söz konusu artık geleceğiniz. 
Bu noktada, öğrencinin hem kendi özel yaşamına dair içgörü kazanabileceği hem de kariyerine yönelik fikir sahibi olmasına yardımcı olacak bitest’i deneyin. Bitest, Enneagram kişilik kuramını temel alarak yerli uzmanlarca geliştirilmiş bir kişilik envanteridir. Öğrenci, yaklaşık 15 dakikasını alacak bitest’i uygulamasının ardından kendisine dair detaylı bir kişilik raporu elde eder. Bu raporun sonunda ise kişilik tipine ek olarak, kendi seçeceği puan türü ve sıralamada en çok mutlu olacağı meslekleri görüntüleyebilir.
Kişilik özelliklerini, iletişim tarzını, güçlü yanlarını ve geliştirmesi gereken özelliklerini gören öğrencinin bir hedef belirlemesi kolaylaşacaktır. Böylece üniversiteye daha motive bir şekilde hazırlanacaktır. Raporda kendisine verilen önerileri dikkate aldığında özel yaşamında da olumlu gelişmeler görecektir. Bitest’i uygulayan öğrenciler ve aileler, kendileri için daha mutlu bir gelecek kurmakla kalmayıp, zaman ve para israfının da önüne geçebilir. 
Testiuygulayın:
https://kariyer.bitest.org/Kariyer
Bitesthakkında:
• Kişiliğin alt boyutlarını 9 ana kategorideveyüzlercekaraktereğilimiilebirlikte ölçer.
• Ana ekololarakpsikolojidünyasındaönemlibiryeriolan ENNEAGRAM KişilikModeli’nitemelalır.
• Çeviriya da uyarlamadeğildir.
• Türk kültürüneuygunolarakbilimselsentezçalışmalarıyapılarakhazırlanmıştır.
• Başlangıçta 144 maddedenoluşan test, yüzlercedeneküzerindeyapılanönuygulamalarınverileriüzerindeyapılangeçerlik/güvenirlikanalizlerisonucunda 3 aşamadanve 60 sorudanoluşarak son halinialmıştır.
• Test içerisineserpiştirilmişkontrolsorularıylaverilenyanıtlarıntutarlılığıkontroledilmektedir.
• Testiyanıtlayankişilerinmevcutkişiliközellikleriyerine, ideal özellikleriyansıtabilmeriskiniortadankaldırmasıamacıyla test içerisinde 3 farklı alarm sistemiyerleştirilmiştir.
• Kişininkendisiniolduğundandahagüçlü, daha iyi ya da dahabilginyansıtabilmeihtimalinitespitetmekiçingeliştirilen alarm sistemleri, verilenyanıtlarıdeğerlendirdiğindeşüpheduyduğubukişilere test sonucundaraporvermemektedir.
Enneagram Hakkında:
Enneagram, kısacainsankişiliğinin 9 farklıtipeayrılabileceğinisöyler. İnsanlarebeveynleritarafındanyetiştirilmelerisırasındakarşılaştıklarıdavranışlara, ilişkilerağına, streskaynaklarına, doğalçevrelerine, maddietkenlerevedahabirçokfarklıdeğişkenegöreçeşitlihayattakalmamekanizmalarıgeliştirir. Küçüklüğümüzdeyerleşenbudavranışlaryetişkinyaşamımızda da varlığınısürdürürvebizi biz yapar. Enneagram’agöreduygusal, mantıksalya da bedenselbakışaçılarındanyaşamabakan 3 temelmerkezüzerinden 9 kişilik tipi böyleceoluşmuşolur.
 

Bulten

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN