Malatya'da Yeni Yapılacak Yapıların Yapılaşma Koşullarının Belli Oldu

Malatya'da Deprem sonrası yeni yapılacak yapıların yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik plan notu eklenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu Büyükşehir Meclisinden geçti.

PAYLAŞ
Ras Ajans - Rasajans

Eylül Ayı Meclis toplantılarının III. birleşiminde mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi. 
Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi gündem maddeleri arasında bulunan “Deprem sonrası yeni yapılacak yapıların yapılaşma koşullarının belirlenmesine yönelik plan notu eklenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu” oylanarak, kabul edildi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu şöyle; 
“06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş İli, Pazarcık ve Elbistan İlçeleri merkezli olarak meydana gelen deprem sonrası yapılacak olan yapılardaki yapım kriterlerine yönelik;
1-    İmar planında Z+3 kat ve üzeri yapılarda en az 1(bir) bodrum kat (veya uygun kazıklı temel) yapılarak temellerin sağlam zemine oturtulması zorunludur. Ancak Z+3 kattan düşük yapılarda parsel bazlı yapılacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarındaki zemin değerleri bodrum kat yapılmasına gerek görmüyorsa bu tip yapılarda bodrum kat zorunluluğu aranmaz.
Z+7 kat ve üzeri yapılarda en az 2 bodrum kat yapılması zorunludur.
2-    Zemin sınıfı ZA ve ZB olan zeminler dışında radye temel yapılması zorunludur. 
3-    Kent genelinde Z+1 kattan fazla yığma yapı yapılamaz.
4-    Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi gereken alanlarda zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulama yapılamaz, dolgu zemin üzerine bina inşa edilemez.
5-    Betonarme yapılarda; yumuşak kat veya kısa kolon oluşmaması için tüm katlarda kat yükseklikleri aynı olacak şekilde tasarım yapılacaktır. 
5a.Planda Ticaret ve Tic+K fonksiyonlu parsellerde zemin katların kat yüksekliği ile normal katlar arasındaki yükseklik farkı  ± 100cm ile sınırlandırılacaktır.  
5b. Zemin katı ticaret olarak tasarlanmış binalarda yumuşak kat etkisini azaltmak için taşıyıcı sistem perde oranları x ve y yönünde yönetmeliğin belirlediği şartlara ilave olarak kolon ve perde kesitleri %20 oranında büyütülecektir
6-    Bodrum katların toprağa temas eden kısımları tesviye edilemez.
7-    Binaların ruhsatlandırma aşamasında tabi zemin dikkate alınacaktır. Plan kote üzerindeki kotları ile onaylı halihazır hazır harita üzerindeki kotları kontrol edilecektir. Plan kotelerin onaylı halihazırlar ile uyumlu olması zorunludur.
8-    İmar planında konut ve içerisinde konut bulunduran karma fonksiyonlu alanlarda asma kat yapılamaz. 
9-    Z+4 kat üzeri yapılarda kapalı çıkma yapılamaz. Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise konsol 1metreden den fazla çıkamaz. Çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği düşey taşıyıcı elemanları yürürlükte olan Türkiye deprem yönetmeliğinin eki esaslarının 7.5.1. maddesinin (a) bendindeki şartları sağlaması zorunludur.
10-    Z+4 kat üzeri yapılarda çatı arası piyesi yapılmayacaktır.
11-    Binaların zemin katında bina izdüşümü fazlası alan yapılacaksa; bu alan dilatasyon ile ayrılacak, bodrum katta devamı sağlanacak ve binada simetrik olarak konumlandırılacaktır.”

Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarının Ekim ayı toplantısının ise 11 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.

Bulten

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN